Hội thảo “Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn viết Hồ sơ đề xuất tài trợ”

Với mục tiêu giới thiệu dự án FIRST và các khoản tài trợ đến được đông đảo các đối tượng thụ hưởng tiềm năng của dự án nhằm thu hút được một số lượng lớn các hồ sơ đề xuất tốt nhất cũng như hướng dẫn, cập nhật quy trình đánh giá, tuyển chọn các đơn vị thủ hưởng dự án,  Ban quản lý dự án FIRST sẽ tổ chức Hội thảo “Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn viết Hồ sơ đề xuất tài trợ”. Hội thảo dự kiến diễn ra vào 3 ngày 13, 15, 17/9/2016 lần lượt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Read the rest of this entry »

Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở phân cấp năm 2016

Kèm theo quyết định số 226 /QĐ-ĐHBK-KHCN về việc chuẩn y 223 đề tài cấp cơ sở phân cấp năm 2016 Read the rest of this entry »

Kế hoạch triển khai tổ chức xét tặng giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016

Theo thông tư số 18/2016/TT – BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan: Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (Quỹ hỗ trợ sáng tạo Kỹ thuật Việt nam – VIFOTEC) và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” hàng năm (trước kia là Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt nam” dành cho sinh viên). Read the rest of this entry »

Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT

Trích yếu nội dung: Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ngày 22  tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”. Read the rest of this entry »

Thông báo Hội nghị khoa học quốc tế lĩnh vực Kỹ thuật điện & điện tử năm 2016 (RCEEE 2016)

Hội nghị khoa học khu vực Kỹ thuật điện & điện tử năm 2016 (Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering – RCEEE 2016) trong khuôn khổ Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN/SEED-Net) sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2016. Hội nghị là nơi các nhà khoa học, các viện nghiên cứu và các công ty chia sẻ, trao đổi và thiết lập các hợp tác khoa học về các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực điện – điện tử. Read the rest of this entry »

Kê khai khối lượng nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016

Căn cứ Quyết định số 2612/QĐ-ĐHBK-HCTH ngày 8/9/2014 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà trường thực hiện việc tính khối lượng nghiên cứu khoa học áp dụng cho tất cả các cán bộ giảng dạy và phục vụ giảng dạy của trường trong năm học 2015-2016. Đề nghị các Khoa, Viện, Trung tâm tổ chức hướng dẫn và thực hiện việc kê khai khối lượng nghiên cứu khoa học (NCKH) tại đơn vị như sau: Read the rest of this entry »

Thông báo về Hội nghị Khoa học thường niên năm 2016 – Trường Đại học Thuỷ Lợi

Mục tiêu của Hội nghị: Giới thiệu và trao đổi các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ, các ý tưởng về khoa học công nghệ, ứng dụng và triển khai công nghệ, những yêu cầu cấp bách của thực tiễn

Read the rest of this entry »

Thông báo số 1 Hội nghị Khoa học quốc tế năm 2016 với chủ đề “Nông nghiệp và môi trường bền vững”

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh và Đại học California, Davis (Hoa Kỳ), Trường tổ chức Hội nghị Khoa học quốc tế năm 2016 với chủ đề “Nông nghiệp và môi trường bền vững” (Sustainable agriculture and environment). Đây là dịp để các quý đại biểu gặp gỡ, giao lưu, tham gia thảo luận và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, cũng như đề xuất các định hướng nghiên cứu. Read the rest of this entry »

Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Trường ĐHBK Hà Nội, Hội Cơ học Việt Nam (VAM), Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), Viện Cơ học (IMECH) và Viện nghiên cứu Cơ khí (NARIME) phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 2 về CƠ KỸ THUẬT VÀ TỰ ĐỘNG HÓA tại Trường ĐHBK Hà nội, trong hai ngày ngày 7-8 tháng 10 năm 2016. Read the rest of this entry »

Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở liên ngành năm 2016

Phòng Khoa học – Công nghệ thông báo kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị nộp thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở liên ngành năm 2016 như sau: Read the rest of this entry »