Thông báo Kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế & Năng lượng CHLB Đức (Chương trình ZIM)

  1. Phạm vi

Việt Nam và CHLB Đức thông báo kêu gọi đề xuất các dự án hợp tác Nghiên cứu và Phát triển, tập trung vào việc phát triển các sản phẩm và ứng dụng đổi mới trong mọi lĩnh vực công nghệ và ứng dụng, đặc biệt ưu tiên trong các lĩnh vực: Read the rest of this entry »

Thông báo mời nộp hồ sơ chương trình “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học” tại Vương quốc Anh

Trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam năm thứ 3, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC), Bộ Khoa học và công nghệ phối hợp với Viện Hàn lâm kỹ thuật hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering) mời các nhà khoa học, các nhà sáng chế Việt Nam có sản phẩm sáng tạo có tiềm năng thương mại hóa nộp hồ sơ tham gia chương trình “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học” (Chương trình LIF). Đơn vị thực hiện: Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ (TSC) – Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Read the rest of this entry »

Danh mục đề tài cấp cơ sở liên ngành năm 2016

Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã phê duyệt 28 đề tài cấp cơ sở liên ngành năm 2016 tại Quyết định số 274/QĐ-ĐHBK-KHCN ngày 14/9/2016:

Read the rest of this entry »

Thông báo gia hạn nộp đề xuất tài trợ của Dự án FIRST

Ngày 09 tháng 9 năm 2016, Ban Quản lý Dự án “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” – FIRST, đã đăng thông báo gia hạn nộp đề xuất tài trợ cho 03 khoản tài trợ của Dự án (đợt 2) trên cổng thông tin điện tử: www.first-most.vn, www.most.gov.vn và các phương tiện truyền thông khác như sau:

Read the rest of this entry »

Hội thảo “Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn viết Hồ sơ đề xuất tài trợ”

Với mục tiêu giới thiệu dự án FIRST và các khoản tài trợ đến được đông đảo các đối tượng thụ hưởng tiềm năng của dự án nhằm thu hút được một số lượng lớn các hồ sơ đề xuất tốt nhất cũng như hướng dẫn, cập nhật quy trình đánh giá, tuyển chọn các đơn vị thủ hưởng dự án,  Ban quản lý dự án FIRST sẽ tổ chức Hội thảo “Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn viết Hồ sơ đề xuất tài trợ”. Hội thảo dự kiến diễn ra vào 3 ngày 13, 15, 17/9/2016 lần lượt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Read the rest of this entry »

Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở phân cấp năm 2016

Kèm theo quyết định số 226 /QĐ-ĐHBK-KHCN về việc chuẩn y 223 đề tài cấp cơ sở phân cấp năm 2016 Read the rest of this entry »

Kế hoạch triển khai tổ chức xét tặng giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016

Theo thông tư số 18/2016/TT – BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan: Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (Quỹ hỗ trợ sáng tạo Kỹ thuật Việt nam – VIFOTEC) và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” hàng năm (trước kia là Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt nam” dành cho sinh viên). Read the rest of this entry »

Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT

Trích yếu nội dung: Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ngày 22  tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”. Read the rest of this entry »

Thông báo Hội nghị khoa học quốc tế lĩnh vực Kỹ thuật điện & điện tử năm 2016 (RCEEE 2016)

Hội nghị khoa học khu vực Kỹ thuật điện & điện tử năm 2016 (Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering – RCEEE 2016) trong khuôn khổ Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN/SEED-Net) sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2016. Hội nghị là nơi các nhà khoa học, các viện nghiên cứu và các công ty chia sẻ, trao đổi và thiết lập các hợp tác khoa học về các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực điện – điện tử. Read the rest of this entry »

Kê khai khối lượng nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016

Căn cứ Quyết định số 2612/QĐ-ĐHBK-HCTH ngày 8/9/2014 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà trường thực hiện việc tính khối lượng nghiên cứu khoa học áp dụng cho tất cả các cán bộ giảng dạy và phục vụ giảng dạy của trường trong năm học 2015-2016. Đề nghị các Khoa, Viện, Trung tâm tổ chức hướng dẫn và thực hiện việc kê khai khối lượng nghiên cứu khoa học (NCKH) tại đơn vị như sau: Read the rest of this entry »