Kế hoạch xét công nhận chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2013

Thực hiện công văn số 32/HĐCDGSNN ngày 19/3/2013 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội xin gửi tới các đơn vị kế hoạch xét công nhận chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2013 cụ thể như sau:

15/5/2013

Hạn cuối cùng ứng viên ghi tên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013 tại phòng KHCN hoặc phòng TCCB trường ĐHBK HN.

20/5/2013

Hạn cuối cùng nhà trường nộp công văn và hồ sơ đề nghị thành lập các Hội đồng Chức danh giáo sư cấp cơ sở về Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN).

01-10/6/2013

Hội đồng CDGSNN tổ chức tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013.

15/6/2013

Hạn cuối cùng ứng viên nộp Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013 tại Văn phòng HĐCDGSNN (Tầng 7 – Toà nhà Thư viện Tạ Quang Bửu, trường ĐHBK HN).

30/6/2013

Hạn cuối cùng ứng viên nộp Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS năm 2013 tại phòng KHCN hoặc phòng TCCB trường ĐHBK HN.

Từ 1/7 – 5/8/2013

Các HĐCDGSCS xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS năm 2013.

15/8/2013

Hạn cuối cùng nhà trường chuyển đến Văn phòng HĐCDGSNN: Hồ sơ báo cáo kết quả xét công nhận đạt và không đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013 của HĐCDGSCS.

Từ 20/8 – 25/9/2013

Các HĐCDGS ngành, liên ngành họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS năm 2013.

Từ 01-30/10/2013

HĐCDGSNN họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013.

 

       Những thông tin liên quan tới việc xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2013 nhà trường sẽ tiếp tục chuyển đến các đơn vị trong thời gian tới, đề nghị đơn vị phổ biến rộng rãi cho toàn thể cán bộ trong đơn vị được biết.

            Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Khoa học – Công nghệ  (Tel. 38692136), phòng Tổ chức cán bộ (Tel. 38692036)